Om Inge Kolås AS

Inge Kolås AS blei etablert 1. september 1986 og har levert kvalitetshåndverk til både private og offentlege organisasjoner på Søre Sunnmøre sidan. Firmaet feira i 2011 25år.

Vi har hovudbase i Follestadalen 6150 Ørsta. Vi har også lager og kontor i Bruksbutikken i Ørsta sentrum.

Kolås starta arbeidet med å berge Bruksutikken i 2002, då var det gamle bygget i svert dåreleg forfatning.

No er Bruksbutikken sett i stand, her er no fleire kontorlokaler.

Inge Kolås AS har 10 ansatte med brei erfaring og mange års kompetanse med lokal byggjeskikk, og ynskjer å bidra med fagleg tyngde når det gjelder bevaring av lokale kulturbygg og byggjetradisjoner på Sunnmøre.

Inge Kolås AS driv også med hyttebygging på Bondalseidet, her er hyttetomter både ved skisenteret og på andre sida av dalen.

Sjå www.bondalseidet.no for meir informasjon om hyttetomter og hyttetyper, har samarbeid med Isolaft og Bolig Partner.

Ørsta Reiselivslag har lega ein guide over Sunnmøre, her er link til PDF utgåva av denne. Kjekk lesning for både lokale og «hyttefolk»

http://www.bondalseidet.no/orsta-reiselivslag/

Vi tek oppdrag på heile Sunnmøre.

Lenger ned på denne sida finn du bilder av dei ansatte.

Ansatte i Inge Kolås AS

Utover desse faste tilsette, har Inge Kolås AS ei rekke samarbeidsavtalar med erfarne firma og sjølvstedige næringsdrivande.

Desse aktørane har erfarne personar i arbeid, som ilag med våre faste tilsette gjer Inge Kolås AS til ein «komplett» aktør på ei rekke fagfelt og arbeidsområder.

Inge Kolås

Arnt Ivar Kolås

Tore Stokke

Lars Olav Aarflot

Eldar Huse

Anne Marte Krøvel-Velle

Thomas Vadstein

Thomas Vadstein

 

 

Nils Arne Mo

 

Svein Sæbønes

Aivar Sarv

Aivar Sarv

 

Alexander Raudøy